جلد 11 - Spring & Summer 2008-                   جلد 11 - Spring & Summer 2008- صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

PMCID: 0

XML English Abstract Print


1- استاد، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- استادیار، گروه انگل شناسی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران
3- مربی، گروه بیوتکنولو‍ژی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران
4- مربی، گروه انگل شناسی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران
چکیده:   (4261 مشاهده)
هدف: سارکوسیستیس از شاخه اپی‌کمپلکسا است که زندگی دو میزبانه اجباری دارد. علف‌خواران (میزبان واسط) با خوردن آب و غذای آلوده به اسپروسیست‌ها که توسط گوشت‌خواران (میزبان اصلی) دفع می‌شود، آلوده می‌شوند و متعاقب آن کیست‌های نسجی در احشاء ایجاد می‌شود. هدف از مطالعه حاضر شناسایی گونه‌های مختلف سارکوسیستیس گوسفندان با استفاده از PCR-RFLP بوده است. مواد و روش‌ها: در مطالعه حاضر مجموعاً 60 نمونه بافتی از عضلات قلب، مری و دیافراگم از گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه زیاران قزوین جمع‌آوری شد که 40 نمونه آن حاوی کیست‌های ماکروسکوپی و 20 نمونه آن حاوی کیست‌های میکروسکوپی بود. تخلیص DNA نمونه‌ها با استفاده از کیت صورت گرفت. شرایط PCR برای تکثیر قطعه rRNA s18 بهینه شد. برای بررسی اختصاصی بودن، آغازگرهای نمونه‌های DNA نئوسپورا و توکسوپلاسما نیز در کنار نمونه‌های سارکوسیستیس تحت مطالعه قرار گرفت. برای تعیین گونه سارکوسیست‌های تحت مطالعه، با توجه به موقعیت محل برش آنزیم‌های برش‌دهنده، اقدام به انتخاب آنزیم شد. نتایج: نتایج نشان داد که آغازگرها کاملاً اختصاصی بوده و جنس سارکوسیستیس را از سایرین متمایز می‌سازد. ارزیابی PCR-RFLP روی نمونه‌ها نشان داد که کیست‌های ماکروسکوپی متعلق به سارکوسیستیس ژیگانته‌آ و کیست‌های میکروسکوپی متعلق به سارکوسیستیس آریتی‌کنیس است. نتیجه‌گیری: با استفاده از آغازگرهای طراحی شده و برمبنای روش PCR-RFLP گونه‌های سارکوسیستیس گوسفندی را می‌توان از هم تفکیک داد. در این روش برای تفکیک گونه‌های متعلق به کیست‌های میکروسکوپی گوسفندانTaqI و برای تفکیک گونه‌های متعلق به کیست‌های ماکروسکوپیTaqI و HincII مؤثرتر از سایرین هستند.
متن کامل [PDF 285 kb]   (3041 دریافت)    

دریافت: 1387/2/14 | پذیرش: 1386/2/14
* نشانی نویسنده مسئول: کرج