دوره 23، شماره 3 - ( 1399 )                   جلد 23 شماره 3 صفحات 143-148 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه بیومکانیک ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، ایران
2- گروه بیومکانیک ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، ایران ، jalalvand_ali@yahoo.com
3- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ملایر، همدان، ایران
چکیده:   (505 مشاهده)
اهداف: کف پای صاف یکی از عارضه‌های شایع در افراد است. بررسی نیروهای عکسالعمل زمین در فعالیتهای مختلف از اهمیت کلینیکی برخوردار است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی مولفههای نیروهای عکسالعمل زمین هنگام دویدن در افرادی با عارضه کف پای صاف در مقایسه با افراد سالم است.
مواد و روش‌ها: ۱۲ مرد سالم و ۱۲ مرد مبتلا به کف پای صاف در این مطالعه شرکت کردند. با استفاده از دو صفحه نیرو (۱۰۰۰هرتز)، مولفه‌های نیروهای عکس‌العمل زمین در فاز استقرار دویدن مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی تفاوت‌های بین گروهی داده‌ها از آزمون تی مستقل با سطح معنی‌داری ۰/۰۵p≤ استفاده شد.
یافتهها: نتایج نشان داد بین گروه‌ها در مولفه‌های Fx۱ (۰/۰۰۱ =pFx۳ (۰/۰۳ =pFy۱ (۰/۰۰۱ =p Fz۱ (۰/۰۳ =p) و Fz۳ (۰/۰۱ =p) اختلاف معنی‌داری وجود دارد و اختلاف میانگین‌ها حاکی از کمتربودن این مولفه‌ها در گروه کف پای صاف نسبت به گروه سالم بوده است.
نتیجهگیری: کاهش برخی از مولفه‌های نیروی عکس‌العمل سطح در افراد کف پای صاف ممکن است متاثر از دامنه حرکتی و گشتاور عضلات ضدجاذبه متفاوت و یا اتخاذ استراتژی خشکی زانو در این افراد باشد.
متن کامل [PDF 748 kb]   (112 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: فیزیوتراپی
دریافت: 1398/10/29 | پذیرش: 1399/5/22 | انتشار: 1399/6/30
* نشانی نویسنده مسئول: گروه بیومکانیک ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، ایران. کد پستی: 6518115743