دوره 15، شماره 4 - ( 1391 )                   جلد 15 شماره 4 صفحات 49-61 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه آناتومی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده:   (9189 مشاهده)
هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر سوکروز بر میزان زنده ماندن فولیکول‏ها و شیوع مرگ سلولی برنامه ریزی شده در بافت تخمدان موش صحرایی پس از انجماد شیشه‏ای بود. مواد و روش‏ها: تخمدان موش‏های صحرایی 5 هفته‏ای پس از خارج شدن از بدن به سه گروه کنترل (غیر‏انجمادی)، انجمادی VI (اتیلن گلیکول + دی متیل سولفوکساید) و VII (اتیلن گلیکول+ دی متیل سولفوکساید+25/0 مول در لیتر سوکروز) تقسیم شد. پس از مرحله انجماد و ذوب، تخمدان‏ها حدود نیم ساعت انکوبه و بلافاصله در محلول بوئن تثبیت و سپس به صورت سریالی برش زده شد. به منظور بررسی ریخت‏شناسی بافت و نیز شمارش تعداد فولیکول‏های دچار مرگ سلولی برنامه ریزی شده ، قطعات به ترتیب رنگ‏آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین و ایمونو‏هیستوشیمی تیمار شده با آنتی‏بادی anti-active & pro caspase 3 انجام شد. نتایج: مطالعات آماری نشان داد که میزان سالم ماندن فولیکول‏های در حال تکوین به استثنای فولیکول‏های بدوی بین گروه‏های انجمادی و کنترل یکسان است. فولیکول‏های بدوی سالم در گروه‏های انجمادی ضمن کاهش معنی‏دار در مقایسه با کنترل، تفاوت معنی‏داری را بین خود نشان ندادند. بر‏خلاف فولیکول‏های سالم، فولیکول‏های مرده در همه مراحل مختلف تکوینی، افزایش معنی‏داری را در دو گروه انجمادی نسبت به کنترل نشان دادند. هر چند که این اختلاف بین گروه‏های انجمادی معنی‏دار نبود. در گروه‏های انجمادی، فولیکول‏های دچار مرگ سلولی برنامه ریزی شده نیز در تمامی مراحل به غیر از آنترال افزایش معنی‏داری را نسبت به کنترل نشان دادند. بین دو گروه انجمادی نیز به غیر از مرحله فولیکولی پره‏آنترال (VI: 003/0 ± 95/1 درصد و VII: 02/0 ± 12/4 درصد، 037/0P<) میزان فولیکول‏های دچار مرگ سلولی برنامه ریزی شده یکسان بود. نتیجه‏گیری: این نتایج نشان می‏دهد که حضور سوکروز یا عدم حضور آن در فرآیند انجماد شیشه‏ای تخمدان موش صحرایی، به خصوص برای حفظ فولیکول‏های بدوی و اولیه که در فرآیند پیوند از اهمیت خاصی برخوردار است تفاوت چندانی را ایجاد نمی‏کند.
متن کامل [PDF 3045 kb]   (4367 دریافت)    
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم تشریح|جنین شناسی
دریافت: 1391/9/20 | پذیرش: 1391/11/18 | انتشار: 1391/11/28
* نشانی نویسنده مسئول: تهران